You are here: Links Reading room Tandplak (biofilm)  
 READING ROOM
De "Bass-Methode
Tandplak (biofilm)
 LINKS
Reading room
Tandartstarieven

TANDPLAK=BIOFILM
 

Tandplaque wordt tegenwoordig niet als een laagje bacteriën beschouwd, maar als een goed georganiseerde leefgemeenschap met elkaar communicerende microorganismen, de "Biofilm".

De slijmlaag die zich op de stenen in een stromende beek vormt is een mooi voorbeeld van een biofilm. De plaque die zich vormt op het harde oppervlak van de tanden en kiezen is daarmee te vergelijken. Er zijn overal in de natuur biofilms te vinden. zij worden gevormd in stromende vloeistoffen. Er is een schatting dat 95% van de bacteriën op aarde zich in biofilm bevinden. Deze biofilms kunnen aanzienlijke afmetingen bereiken. Sommige biofilms doen nuttig werk, zoals in rioolwaterzuiverings-installaties, maar meestal betekenen zij een gevaar voor de mens. de slijmlaag die zich in waterleidingen vormt kan de dodelijke veteranenziekte veroorzaken. Maar ook op catheters, kunstmatige hartkleppen, heupimplantaten en pacemakers, maar ook op contactlenzen willen zij zich vormen. In gebouwen maken zij grote problemen in airconditioning installaties.
Slechte adem

Witte Tanden

artikel TU Delft

http://biofilmbook.hypertextbookshop.com/public_version/contents/contents.html
 

De microorganismen in de tandplak communiceren Met chemische signalen geven de verschillende gemeenschappen elkaar signalen, om te voorkomen dat de ene soort de andere verdringt. Zo houden zij ook de waterkanalen open, belangrijk vooor de voeding binnenin de film.

 


Ondanks de inspanningen van tandartsen, mondhygiënisten, onderzoeksinstellingen en de overheid komen infecties in de mond nog steeds zeer vaak voor. Volwassenen hebben gemiddeld 10 tot 17 aangetaste, getrokken of gevulde tanden en kiezen. De meerderheid van de bevolking heeft tandvleesontsteking (bloedend tandvlees) of matig tot ernstig paodontitis. (terugtrekkend tandvlees).

De ontstekingen in de mond, cariës, gingivitis, parodontitis hebben verschillende oorzaken, met bepaalde bacteriën die in de mond leven als hoofdoorzaak. Hoe de ontstekingen precies ontstaan is nog niet helemaal duidelijk, maar moderne onderzoekstechnieken en apparatuur hebben de kijk op tandplaque veranderd, waardoor de tandwetenschappers hem nu beschouwen als een biofilm. De preventie en bestrijding van mondinfecties is op deze nieuwe wetenschap gebaseerd. 

Tandplaque Volwassen plaque bestaat uit gigantisch veel soorten die in kolonies samenklonteren.

 

Voor 1960 hield men nog aan de specifieke plaque hypothese, waarin werd verondersteld dat een bepaalde soort bacteriën verantwoordelijk was voor cariës, en weer andere voor verschillende vormen van gingivitis. Een van de redenen dat men niet goed in staat was de oorzaken van de ziektes te ontdekken is dat men de tandplaque zoals hij in, om en onder het tandvlees voorkomt niet onder laboratoriumomstandigheden kan laten groeien zoals in de mond. Ook het grote aantal mogelijke ziekteverwekkers bleek een struikelblok. (er komen meer dan 400 soorten microrganismen in de mond voor). Daarnaast werd de moeilijkheidsgraad nog verhoogd doordat parodontitis niet als een, maar als meerdere ziektes voorkomt, er zijn meer dan 20 soorten bacteriën geralateerd aan parodontitis terwijl erfelijkheid eveneens een rol speelt in het ontstaan ervan.
Parodontitis kent periodes van grote aktiviteit, gevolgd door inaktieve perioden, en variaties in ziekteaktiviteit op verschillende plaatsen in de mond. De laatste moeilijkheid om de specifieke parodontale ziekteverwekkers te identificeren is het feit dat verschillende mensen er verschillend op reageren.

 

Beginnende parodontitis. Door een verkeerde of slordige poetsmethode krijgt de plaque doorgang naar het parodontium.

 

Het groene stipje stelt een gemiddelde bacterie voor, ter vergelijing, het rode rondje stelt in dezelfde verhouding een rood bloedlichaampje voor. Als bacteriën zo groot zouden zijn als mensen, dan zou een tandvleespocket van 5 a 6 mm een ravijn betekenen van 9 a 10 kilometer diep in menselijke verhouding. Uw eigen afweersysteem kan samen met tandenpoetsen en flossen pockets van 1,5 mm schoonhouden, met een Sonische tandenborstel en interdentaal ragers wellicht pockets van 3,5 mm diep. Met diepe pockets en zonder hulp van een parodontoloog of mondhygiënist komt er een tijd dat u de bacteriën niet meer onder controle kunt houden, wat u ook doet, want parodontitis wordt ook bënvloed door stress, het functioneren van het immuunsysteem, diabetes, roken, diëet en vele andere factoren.


 

Gemiddelde bacterie. De gemiddelde bacterie meet 1 micron.

 
 

rode bloedcel In dezelfde verhouding getekend als de groene bacterie.

Eigenschappen van een biofilm


• Samenwerkende gemeenschappen van verschillende typen microorganismen.
• Microorganismen zijn in microkolonies verdeeld
• De microkolonies worden door een beschermende matrix omgeven.
• In de microkolonies zijn verschillende mileus aanwezig (het zuurstofgehalte b.v. kan zeer sterk verschillen in zelfs dicht bij elkaar liggende gebieden.)imitieve communicatiesystemen.
. Wanneer zij een bepaald aantal bereiken gaan zij zich anders (gevaarlijker) gedragen.
• Microorganismen in een biofilm bieden weerstand tegen antibiotica, desinfectansen en het afweersysteem van de gastheer. 

De microorganismen in de tandplak communiceren Met chemische signalen geven de verschillende gemeenschappen elkaar signalen, om te voorkomen dat de ene soort de andere verdringt. Zo houden zij ook de waterkanalen open, belangrijk vooor de voeding binnenin de film.
 

De Streptococcus mutans is het meest verantwoordelijk voor cariës. In het speeksel en op de tanden komt hij in grote aantallen voor. Deze bacterie hecht zich met een polysacharride aan het tandoppervlak, en wanneer deze bacteriën boven een bepaald aantal komen veranderen zij onmiddelijk in een andere soort dmv een chemisch signaal (quorum sensing).
 
 

Uw tanden kunnen tweehonderd jaar mee, de eerste honderd jaar zijn het belangrijkst. Wanneer cariës in de jeugd is opgetreden, wat een uiterst normale zaak is, bent u uw verdere leven bezig om de schade te beperken. Juist bij het melkgebit al is een goede mondhygiëne noodzakelijk. Fluoride heeft al veel ellende voorkomen en is ook op latere leeftijd nodig. Het gebruik van een Waterpik, een sonische borstel (Braun, Philips) en interdentaal-borstelsen tanddraad (floss) is sterk aan te raden om parodontitis en gingivitis te voorkomen of te genezen. Bacteriën vermenigvuldigen zich razendsnel, dus poets uw tanden regelmatig. Om de zuurgraad in de mond te verlagen kunt u met een zoute tandpasta poetsen (Parodontax, Arm & Hammer, Asba), maar boven alles is poetsen met verstand het allerbeste.
 

Home
Printer-friendly version